Szkolenie

Szkolenie dla nauczycieli to jeden z najważniejszych elementów projektu. Jego celem jest przekazanie założeń i celów projektu, a także zainspirowanie nauczyciela jego przesłaniem. Na koniec szkolenia nauczyciel otrzymuje komplet materiałów niezbędnych do pracy z uczniami.
W tegorocznej edycji projektu szkolenie odbyło się 28-30 września 2018 r. w Centrum Współpracy Międzynarodowej w Grodnie k. Międzyzdrojów.  Uczestniczyli  w nim wszyscy nauczyciele.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

  • Rys historyczny ziem Pomorza Zachodniego, tradycje kulturowe przed II wojną światową oraz historia osadnictwa bezpośrednio po II wojnie światowej,
  • Zagadnienia z antropologii kultury obejmujące m.in. przeobrażenia kulturowe polskiej wsi (zjawiska dyfuzji kulturowej, przemiany stylów życia i czasu wolnego),
  • Sposoby prowadzenia badań, wywiadów, pierwszego kontaktu z badanym, czego unikać, jakich błędów nie popełniać, jak prowadzić dokumentację, na co zwracać uwagę, jak weryfikować materiały źródłowe, relacje, wywiady, itp.
  • Z czym badający mogą się spotkać w trakcie badań: rodzaje obrzędów, tradycje muzyczne, kulinarne, ich historia, źródła pochodzenia, itp.
  • Jak wykorzystywać sprzęt techniczny (smartfony, aparaty telefoniczne, dyktafony) do prowadzenia badań terenowych, jak prowadzić nagrania, robić dokumentację filmową i fotograficzną, jak obrabiać cyfrowo pozyskane materiały, montować filmy, nagrania, itp.,
  • Prawo autorskie, ochrona danych osobowych, ochrona wizerunku, upublicznianie materiałów, powiązane z tym zagadnienia prawne, itp.
Trenerzy

Adiunkt w Zakładzie Antropologii Kultury Wsi, Instytut Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Główne obszary zainteresowań to przeobrażenia kulturowe polskiej wsi (zjawiska dyfuzji kulturowej, przemiany stylów życia i czasu wolnego); niematerialne dziedzictwo kulturowe (tradycyjnej gry i zabawy ruchowe); działalność wiejskich organizacji pozarządowych (kapitał społeczny w działaniu NGO); sport wiejski (prorozwojowe implikacje kultury fizycznej).

Funkcja w projekcie: koordynator merytoryczny, ekspert merytoryczny.

Dr Konrad Burdyka

Instytut Etnologii i Antropologii Kultury Wydziału Historycznego Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, doktor nauk humanistycznych w zakresie etnologii. Etnolożka, antropolożka kultury i kulturoznawczyni z doświadczeniem w prowadzeniu badań z dziedziny etnologii, antropologii kulturowej i socjologii, pozyskiwaniu funduszy i zarządzaniu projektami oraz w prowadzeniu warsztatów i działań edukacyjnych. Dzięki działalności społecznej w Stowarzyszeniu „Kochamy Żuławy” zyskała umiejętność współpracy z sektorem publicznym i pozarządowym. Funkcja w projekcie: ekspert merytoryczny, trener (szkolenie dla nauczycieli, weryfikacja prac uczniów).

Funkcja w projekcie: ekspert merytoryczny.

Dr Aleksandra Paprot-Wielopolska

Historyk, pracownik naukowy Uniwersytetu Szczecińskiego, autor licznych prac o historii i tożsamości mieszkańców ziem zachodnich i Szczecina, laureat nagrody KLIO, powszechnie uważanej za Nobel historyków, współpracujący z Fundacją EFRWP ekspert merytoryczny przy organizacji konferencji „Tutejsi ? peryferia i pogranicza. Tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”.

Funkcja w projekcie: ekspert merytoryczny.

Dr Michał Paziewski

Wiceprezes Zarządu spółki TOMORROW SP. Z O.O., wykładowca Innowacyjnej Szkoły Wyższej Mazovia, autor materiału dydaktycznego na potrzeby projektu „ProgramujeMY ? kielecki”, realizowanego przez EFRWP w ramach działania 3.2. PO PC, którego celem jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli nauczania wczesnoszkolnego.

Funkcja w projekcie: trener.

Marcin Olczak
Galeria