Cel 1. Odszukanie i upublicznienie lokalnych obrzędów i tradycji na Pomorzu Zachodnim.

To jest centralny, najważniejszy cel projektu. Chodzi o odszukanie tradycji, przyśpiewek, rękodzieła, obrazów, zdjęć, itp., które przetrwały do dzisiaj w domach, szkołach, instytucjach kultury i które w dalszym ciągu świadczą o tożsamości kulturowej określonej grupy osób, ale także odkryciu czy powstają jakieś nowe, powojenne tradycje kulturowe. Cel ten realizowany jest poprzez badania terenowe prowadzone przez uczniów, przy wsparciu nauczycieli, którzy wcześniej odbywają szkolenie. Badania uczniowie prowadzą w swojej najbliższej okolicy: miejscowości, gminie.

Cel 2. Ocena znalezionych materiałów oraz podsumowanie wyników badań terenowych.

Ocenę materiałów przedstawionych przez szkoły przeprowadzili eksperci. W podsumowaniu badań szukali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Jakie konkretnie elementy dziedzictwa kulturowego zostały odnalezione na tych ziemiach?
  • W jakim stopniu dokonała się asymilacja kulturowa przybyłych po II wojnie światowej osadników i jakie są jej efekty?
  • Czy mieszkańcom udało się zbudować jakąś tożsamość lokalną? Czy tradycje kulturowe są nadal żywe, mimo niesprzyjających okoliczności? Czy budowa tej tożsamości jest wspomagana tradycją i kulturą tych ziem sprzed II wojny światowej?
Cel 3. Wzmocnienie i pogłębienie lokalnych tradycji kulturowych, które udało się zidentyfikować poprzez warsztaty lub inne formy pomocy.

To  element projektu dość trudny do określenia i zdefiniowania, gdyż bezpośrednio zależy od wyników badań. Przyjęto, że w wyniku badań terenowych uczniów oraz pracy ekspertów uda się wychwycić pewne zjawiska lokalne np. w zakresie muzyki, kulinariów, specyficznych obrzędów, itp., które zostały przywiezione na te tereny lub też powstały, wyodrębniły się w wyniku asymilacji czy też nakładania się różnych zjawisk kulturowych. Myśleliśmy więc o elemencie warsztatowym, którego celem byłoby wzmocnienie potencjału tych grup poprzez specjalnie dedykowane im zajęcia warsztatowe prowadzone w terenie (w środowisku lokalnym gdzie zostały zaobserwowane) lub w CWM Grodno oraz promocja ich działalności nie tylko na poziomie lokalnym, ale również regionalnym. W miarę konieczności działania te mogłyby być rozszerzone o odpowiednie szkolenia dla pracowników lokalnych placówek kultury (np. GOK). Z uwagi na krótki okres realizacji projektu, uwarunkowany koniecznością rozliczenia środków donatora w ściśle określonym czasie, ten element projektu został odłożony w czasie