Tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego

Projekt jest kontynuacją i rozwinięciem pilotażowej edycji projektu „Tutejsi – tradycje muzyczne Pomorza Zachodniego”, który był realizowany przez EFRWP w 2017 roku. W tej edycji projekt ma wymiar szerszy, chcemy odszukać i pokazać także inne istniejące tradycje kulturowe na Pomorzu Zachodnim!

22 639 87 63

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej

ul. Miedziana 3A 00-814 Warszawa